Toetusi kokku:

234 384 624€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1636

Toetatud projektide jagunemine