Toetusi kokku:

439 436 977€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3172

Toetatud projektide jagunemine