Toetusi kokku:

225 570 740€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1560

Toetatud projektide jagunemine