Toetusi kokku:

238 982 377€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1665

Toetatud projektide jagunemine