Toetusi kokku:

447 199 582€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3162

Toetatud projektide jagunemine