2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus! Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

Read more

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Read more

Toetusi kokku:

96 625 851€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1262

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (2)

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

Taotleja SA Tallinna Erateeninduskooli projekti „Tegus algus!“ rakendatakse Harju- ja Raplamaal ning selle eesmärk on noorte töötute konkurentsivõime suurendamine, et seeläbi soodustada nende tööle asumist ja tööturul püsimist. Projekt viiakse ellu koostöös Eesti Maaturism MTÜ-ga, Eesti Peakokkade Ühingu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga, kes on projektis koostööpartneriteks.

Kogu maksumus: 223 040 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

1.3.0102.11-0377 Pikaajaliste töötute ettevalmistamine IT- spetsialistideks läbi erialakoolituse ja tööpraktika

Projekti eesmärk on anda sihtrühmale kvaliteetne ja kaasaegne infotehnoloogiaalane väljaõpe koos rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadiga, mis loob eeldused leida tööd IT-spetsialistina olukorras, kus Eestis on suur puudus koolitatud IT-spetsialistidest.

Kogu maksumus: 311 078 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Osalejale anti kvaliteetne ja kaasaegne erialane väljaõpe, mis tõstab nende konkurentsivõimet tööturul
  • Väljaõpe toimus selleks spetsiaalselt kohandatud koolitusprogrammi alusel, mille läbimine lõppes valdkondlike eksamitega
  • Koolitusprogramm kestis 37 päeva ning sellele järgnes kuni kahe kuu pikkune tööpraktika
  • Praktikavõimalusi pakkus 22 ettevõtet, nende hulgas näiteks EMT, Elion Ettevõtted ja Tallinna Keskraamatukogu. 
  • Praktikal osales 51 inimest, tööle on asunud 33 koolituse läbinut