2.2.0301.10-0002 Kõrgessaare-Mudaste hoiuala rannaniitude taastamine Read more

Keskkond

2.2.0301.10-0002 Kõrgessaare-Mudaste hoiuala rannaniitude taastamine

Read more

Toetusi kokku:

152 022 773€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

575

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Keskkond

2.2.0301.10-0002 Kõrgessaare-Mudaste hoiuala rannaniitude taastamine

2.2.0301.10-0002 Kõrgessaare-Mudaste hoiuala rannaniitude taastamine

Projektide abil edendati oluliselt maaelu ühes piirkonnas, võeti kasutusele ca 400 hektarit looduskaitselist ja põllumajandusmaad.

Kogu maksumus: 174 913 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Taastati 250 ha rannaniite, kadastike ja teisi elupaikasid
  • Alasid hooldatakse järjepidevalt
  • Loodi üks alaline töökoht
  • Soetati kariloomi, ehitati välja loomapidamiskompleks koos vajaliku infrastruktuuriga