Toetusi kokku:

232 339 148€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

436

Toetatud projektide jagunemine