Toetusi kokku:

97 372 236€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

244

Toetatud projektide jagunemine