2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus Read more

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

Read more

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Read more

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Read more

Toetusi kokku:

119 307 926€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

581

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (3)

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

Puurmani kultuuri- ja vabaajakeskuse renoveerimise tulemusena võetakse seni suures osas tühjalt seisnud hoone tervenisti kasutusele.

Kogu maksumus: 1 309 059 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Tagatud parem avalike teenuste kättesaadavus, seda ka liikumispuudega inimestele 
  • Puurmani valla elanikel on võimalus kasutada kaasaegseid sportimise tingimusi: spordisaal, jõusaal, aeroobika, lauamängude ruum
  • Huviringidele on loodud nõuetekohased ruumid tegutsemiseks
  • Renoveerimise tulemusena ja taastuvenergial põhineva küttesüsteemi rajamisel vähenevad hoone ülalpidamiskulud 30-40%

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Arendati välja onkoloogiakeskus; rajatati kaasaegne taristu sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haiglaapteegi ja patoloogiateenistuse jaoks. Ehitati kolm uut korpust: J, K ja L. Seejuure rahastati J korpuse (II ehitusjärgu esimene etapp) rajamist struktuurifondide finantseerimisperioodist 2007-2013 ning korpuste K ja L ehitust (II ehitusjärgu teine etapp) perioodist 2014-2020. Sisuliselt moodustavad J, K ja L korpus funktsionaalse terviku. Ravitegevus nimetatud hoonetes algas 2016 aastal

Kogu maksumus: 5 264 805 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Kiiritusravi kättesaadavuse oluline paranemine onkoloogilistel haigetel (lühenenud ravijärjekorrad) ning kvaliteetsem kiiritusravi (pahaloomuliste kasvajate täpsem ja intensiivsem radioteraapia; katkematu raviprotsessi tagamine)
  • Oluliselt paranenud tingimused päevaraviks hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele 
  • Kardiokirurgiliste patsientide oluliselt paranenud logistika
  • Uute diagnostiliste ja raviprotseduuride kasutuselevõtt mitmel erialal

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Projekti eesmärgiks on elukestvas õppes osalemise kaudu noorte töötuse vähendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal. Projekti läbiviijaks on Tartu Kutsehariduskeskus, kes aitab anda noortele vajalikke teadmisi ja oskusi tööturule sisenemiseks.

Kogu maksumus: 312 816 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Kutseõppes osaleb 18 noort
  • Toimunud on 5 karjääriõppekursust, milles on osalenud kokku 43 sihtgruppi kuuluvat noort
  • Individuaalset karjäärinõustamist on pakutud 67 noorele
  • Projekti esimese aastaga on projekti  tegevustes osalenud 113 sihtgrupi noort, lisaks on infot jagatud veel peaaegu 80 noorele.