Toetusi kokku:

35 950 445€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

293

Toetatud projektide jagunemine