2014-2020.5.04.16-0020 Põltsamaa silla ja Lossi tänava rekonstrueerimine Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0020 Põltsamaa silla ja Lossi tänava rekonstrueerimine

Read more

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus Read more

Regionaalareng

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

Read more

2.1.1001.10-0004 Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine Read more

Keskkond

2.1.1001.10-0004 Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine

Read more

Toetusi kokku:

88 925 853€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

343

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (3)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0020 Põltsamaa silla ja Lossi tänava rekonstrueerimine

2014-2020.5.04.16-0020 Põltsamaa silla ja Lossi tänava rekonstrueerimine

Projekti tulemusena rekonstrueeriti Põltsamaa linnas asuv  ainuke Põltsamaa jõe vasak- ja paremkallast ühendav sõiduteega sild. Tööde käigus vahetati välja silla aluskonstruktsioonid, tehnosüsteemid ja sillapiirded. Uue katte said silla sõidu- ja kõnniteed ning sillalt mahasõiduteed

Kogu maksumus: 542 449 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Rekonstrueeriti Põltsamaa linna piirkonnas ainuke sõiduteega sild
 • Loodi lühim ja turvaline ühendus sõidukitele ja jalgsi liikujatele Põltsamaa jõe vasak- ja paremkaldaga
 • Paranes ettevõtluseks vajaliku avalikult kasutatava infrastruktuuri seisukord
 • Tagati lühim ja turvalisem ümbersõiduvõimalus läbi Põltsamaa linna Tallinn-Luhamaa mnt 122-131 kilomeetritel tee sulgemise korral 
 • Sild koos kalapääslaga suurendab kesklinna kui külastuskoha atraktiivsust

Regionaalareng

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

2.4.0101.15-0211 Puurmani kultuuri-ja vabaajakeskuse ehitus

Puurmani kultuuri- ja vabaajakeskuse renoveerimise tulemusena võetakse seni suures osas tühjalt seisnud hoone tervenisti kasutusele.

Kogu maksumus: 1 309 059 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Tagatud parem avalike teenuste kättesaadavus, seda ka liikumispuudega inimestele 
 • Puurmani valla elanikel on võimalus kasutada kaasaegseid sportimise tingimusi: spordisaal, jõusaal, aeroobika, lauamängude ruum
 • Huviringidele on loodud nõuetekohased ruumid tegutsemiseks
 • Renoveerimise tulemusena ja taastuvenergial põhineva küttesüsteemi rajamisel vähenevad hoone ülalpidamiskulud 30-40%

Keskkond

2.1.1001.10-0004 Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine

2.1.1001.10-0004 Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine

Projekti tulemusena on Põltsamaa linnas asuv Põltsamaa jõe pais-sild regulaatori paisutusrajatis renoveeritud ja sellel on paigaldatud on automaatsed varjad, mis võimaldavad veetaseme õiget ja operatiivset reguleerimist-hoidmist. Jõesäng on puhastatud setetest ja paisu juurde on rajatud nõuetekohane kalapääs. Projekti tulemusena paraneb jõe bioloogiline mitmekesisus ja elukeskkond tervikuna.  Luuakse eeldused kalavarude järkjärguliseks suurenemiseks Põltsamaa jões. Tagatud on muinsuskaitsealuste hoonete säilimine Põltsamaa jõe kaldal.

Kogu maksumus: 1 605 967 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine
 • Jõesängi setetest puhastamine