Toetusi kokku:

66 217 697€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

403

Toetatud projektide jagunemine