2.1.0601.10-0027 AS Väätsa Prügila jäätmete ümberlaadimisjaama rajamine Read more

Keskkond

2.1.0601.10-0027 AS Väätsa Prügila jäätmete ümberlaadimisjaama rajamine

Read more

Toetusi kokku:

75 059 593€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

353

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Keskkond

2.1.0601.10-0027 AS Väätsa Prügila jäätmete ümberlaadimisjaama rajamine

2.1.0601.10-0027 AS Väätsa Prügila jäätmete ümberlaadimisjaama rajamine

Väätsa Prügila sõlmis 2010.a. koostööleppe Eesti Energiaga Iru jäätmepõletusploki masspõletatavate jäätmete laovaru kogumiseks ja vaheladustamiseks Väätsa Prügilas. Selle leppe elluviimiseks ehitati 900 m2 suurune ümberlaadimishoone, rajati 3500 m2 vaheladustusterritooriumi ja soetati vajalik sega-olme-jäätmete pallimiseks vajalik tehnika.

Projekti elluviimise tulemusena ei ladestata enam piirkonnast kogutavaid segaolmejäätmeid, vaid need pallitakse ja vaheladustatakse eesmärgiga pallitud jäätmed suunata edasi Iru põletusplokki vastavalt tellimustele.

Kogu maksumus: 1 484 836 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Ehitati 900 m2 suurune ümberlaadimishoone
  • Rajati 3500 m2 vaheladustusterritooriumi 
  • Soetati vajalik sega-olme-jäätmete pallimiseks vajalik tehnika