2.2.0601.13-0074 Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine Read more

Keskkond

2.2.0601.13-0074 Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine

Read more

Toetusi kokku:

34 416 745€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

289

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Keskkond

2.2.0601.13-0074 Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine

2.2.0601.13-0074 Marimetsa LKA külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimine

Marimetsa on üks Lääne-Eesti vanimaid ning tüüpilisi väheliigestatud pinnamoega lagerabasid. Kogu soo hõlmab ligikaudu 5000 hektarit, sellest valdava osa hõlmab älve- ja laukarikas raba. Suuremad laukad on sadakond meetrit pikad ning 3–4 meetrit sügavad, avar veesilmadega maastik pakub maalilist vaatepilti. Sood ääristavad metsaga kaetud luitevallid.

Marimetsa matkarada on ühe pikima matkarajaga Läänemaal ning erakordselt ilusa ja huvitava loodusega. Rekonstrueeritud rada tutvustab väga erinevaid loodusväärtusi: siia jääb hooldatav niiduala, kõdusoomets, laialehise metsaga rabasaar ja raba erinevad arenguastmed – madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo e. raba. Rajal võib kohata metsloomi, kuulda ja vaadelda linde, tutvuda väga erinevate taimedega.
 

Kogu maksumus: 87 319 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Korrigeeriti 2009 a. valminud rekonstrueerimisprojekti (valmis uus tööprojekt)
  • 1,9 km laudteed (laudtee osadena laiendid puhkekohtadele,valmistati ja paigaldati 8 puidust pinki)
  • 0,94 km pinnasrajast kaeti männikooremultšiga ning korrigeeriti raja trassi, paigaldati 8 viita, paigaldati 13 stendi (e. infotahvli alust)
  • Rajati 2 transpordi purret üle kraavi ja Marimetsa oja (vajalikud raja ehituseks ja edaspidiseks hoolduseks)