Toetusi kokku:

18 980 585€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

47

Toetatud projektide jagunemine