Toetusi kokku:

35 846 568€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

239

Toetatud projektide jagunemine