2014-2020.5.04.16-0092 Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0092 Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine

Read more

Toetusi kokku:

102 285 695€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

364

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0092 Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine

2014-2020.5.04.16-0092 Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine

Tapa kesklinna linnasüdame tervikliku haljastuse, liikluskorralduse ja kergliikluse rekonstrueerimine. Parkimiskohtade rajamine. Jaama tänava äärse pargi, Kirikupargi ja Pika tänava ning kaubanduskeskuse vahelise pargi rekonstrueerimine. Kesklinna kergliiklusteede ja kõnniteede võrgu väljaehitamine. Teedevõrgu ümberkujundamine raudteepargi ja kirikupargi vahelisel ringteel, ning Sauna, Jaama, Pargi ja Pika tänava osas loogilise ning sujuva liikluse saavutmiseks Tapa linnasüdames.

Kogu maksumus: 1 311 113 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused