Toetusi kokku:

39 364 560€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

232

Toetatud projektide jagunemine