Toetusi kokku:

47 206 824€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

207

Toetatud projektide jagunemine