2014-2020.5.04.16-0106 Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0106 Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine

Read more

Toetusi kokku:

25 373 658€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

204

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0106 Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine

2014-2020.5.04.16-0106 Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine

Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine võimaldab arendada nii olemasolevat ettevõtluskeskkonda kui ka tuua piirkonda uusi investeeringuid. Keskväljakul asuvate parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku väljaehitamine parandab liikluskorraldust piirkonnas ja tagab parema ligipääsu erinevatele ettevõtetele ja asutustele. Arendusprojekti teostamine suurendab oluliselt võimalusi uute kaubandus-, toitlustus- ja teenindussektoris tegutsevate ettevõtete lisandumiseks Väike-Maarja alevikku.

Kogu maksumus: 935 710 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused