2.4.0301.08-0028 Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine Read more

Regionaalareng

2.4.0301.08-0028 Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine

Read more

Toetusi kokku:

31 447 505€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

168

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2.4.0301.08-0028 Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine

2.4.0301.08-0028 Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine

Eesti Maanteemuuseumi edasiarendusega kahekordistus muuseumikülastajate arv: 2009.aastal oli see ligi 19 000, 2010 ligines 32 000le. Erinevatel aastatel kõigub külastajate arv 34 – 38 000 inimese vahel. Eesti Maanteemuuseumi laiendus  pälvis 2011. aastal EASi Turismiuuendaja auhinna, 2012. aastal valiti muuseum ajakirja Pere ja Kodu lugejate poolt Eesti kõige lastesõbralikumaks muuseumiks, välialade graafilise betooni seinad pälvisid 2010.aastal Aasta betoonehituse eriauhinna.

Kogu maksumus: 2 993 758 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Vastavalt põhiprojektile ehitati välialad (13 793 m2) ja selle koosseisu kuuluvad rajatised (sh. parkla (205 m2) ning jalgtee Tilleorgu (500m2)
  • Edasiarenduse käigus loodi 19 töökohta, neist hooajalised 16
  • 28 ajastukohast komplekti rõivaid ja jalanõusid nii töötajatele kui ka külastajatele
  • Ajaloolised veovahendid (19. sajandi postitõld, pikkvanker, vedruvanker, kaarik, tee-libisti, vankritrehv)
  • Programmeeriti  interaktiivsete infokioskite tarkvara  ja videogiid
  • Eestis esimesena toodetud teehöövli Bitvargen koopia
  • Tribüünid väliürituste jaoks