2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Read more

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

Read more

2.4.0101.09-0040 Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine Read more

Regionaalareng

2.4.0101.09-0040 Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine

Read more

2.4.0301.09-0068 Turismi ja huvitegevuste arendamine Mooste mõisakompleksis Read more

Regionaalareng

2.4.0301.09-0068 Turismi ja huvitegevuste arendamine Mooste mõisakompleksis

Read more

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

Read more

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Read more

Toetusi kokku:

109 188 304€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

516

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (6)

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

1.3.0102.11-0379 Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva - ja Võrumaal

Projekti eesmärgiks on elukestvas õppes osalemise kaudu noorte töötuse vähendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal. Projekti läbiviijaks on Tartu Kutsehariduskeskus, kes aitab anda noortele vajalikke teadmisi ja oskusi tööturule sisenemiseks.

Kogu maksumus: 312 816 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Kutseõppes osaleb 18 noort
 • Toimunud on 5 karjääriõppekursust, milles on osalenud kokku 43 sihtgruppi kuuluvat noort
 • Individuaalset karjäärinõustamist on pakutud 67 noorele
 • Projekti esimese aastaga on projekti  tegevustes osalenud 113 sihtgrupi noort, lisaks on infot jagatud veel peaaegu 80 noorele.

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

2014-2020.2.04.001.01.15-0001 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde- ja ümberehituse II ehitusetapi II järk

Arendati välja onkoloogiakeskus; rajatati kaasaegne taristu sisekliiniku, silmakliiniku, kardiokirurgia osakonna, endoskoopiakeskuse, ühendlabori, haiglaapteegi ja patoloogiateenistuse jaoks. Ehitati kolm uut korpust: J, K ja L. Seejuure rahastati J korpuse (II ehitusjärgu esimene etapp) rajamist struktuurifondide finantseerimisperioodist 2007-2013 ning korpuste K ja L ehitust (II ehitusjärgu teine etapp) perioodist 2014-2020. Sisuliselt moodustavad J, K ja L korpus funktsionaalse terviku. Ravitegevus nimetatud hoonetes algas 2016 aastal

Kogu maksumus: 5 264 805 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Kiiritusravi kättesaadavuse oluline paranemine onkoloogilistel haigetel (lühenenud ravijärjekorrad) ning kvaliteetsem kiiritusravi (pahaloomuliste kasvajate täpsem ja intensiivsem radioteraapia; katkematu raviprotsessi tagamine)
 • Oluliselt paranenud tingimused päevaraviks hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele 
 • Kardiokirurgiliste patsientide oluliselt paranenud logistika
 • Uute diagnostiliste ja raviprotseduuride kasutuselevõtt mitmel erialal

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

„Töö tänab tegijat“ (aprill 2016-märts 2018) toetas ja jõustas 2 aasta jooksul 159 inimest, kes olid tööturult eemal olnud juba aasta või kauem. Projektis oli kuus põhitegevuste suunda: 1) tööotsingukoolitus 2) tööklubi 3) erialakoolitused, 4) tugiisikuteenus, 5) nõustamisteenused ja 6) tööpraktika. Kolm neist toimus grupitegevustena ning kolm individuaalselt. Koostööd tehti ligi 40-ne tööandjaga ja tööpraktikalt liikusid paljud inimesed edasi tööle.

Kogu maksumus: 247 340 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Projektis osales 159 inimest
 • Tööle asus neist 40%
 • Edasi õppima läks 29 inimest
 • 93,4 % osalejatest arvas, et programm täitis täielikult eesmärki ja aitas kaasa tööotsingule ja töö leidmisele
 • Osalejaid oli kogu Tartu tööjõuregioonist – nii Tartust kui Tartumaalt ja kaugemaltki 

Regionaalareng

2.4.0101.09-0040 Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine

2.4.0101.09-0040 Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine

Põlva kool on eriline just seetõttu, et tegemist on esimese liginullenergia koolimajaga Eestis. Kooli projekti rahastas Innove vahendusel 4 913 200 euroga Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti riik toetas 867 035 euroga. Projekti vedasid Haridus- ja Teadusministeerium koos RKASiga. Üle-euroopalise projektikonkursi RegioStars koknkursi finalist (2017).

Kogu maksumus: 1 052 449 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Sai esimeseks rekonstrueeritud liginullenergia koolimajaks

Regionaalareng

2.4.0301.09-0068 Turismi ja huvitegevuste arendamine Mooste mõisakompleksis

2.4.0301.09-0068 Turismi ja huvitegevuste arendamine Mooste mõisakompleksis

Eestimaa kaguosas, 250 km Tallinnast, 42 km Tartust, Põlvamaal, Mooste järve kaldal asub Nolckenite suguvõsa valitsemise ajal rajatud Mooste mõis, üks Eesti terviklikumalt säilinud mõisaansambleid oma esindusliku häärberi ja uhkete kõrvalhoonetega.

Siin on majutuskohad, kohvik ja restoran ja mitmeid põnevaid ettevõtjaid Meistrite Hoovis.

Kogu maksumus: 1 905 503 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • Restaureeritud Folgikoda
 • Restaureeritud Valitsejamaja
 • Restaureeritud Restauraatorite Koda, seotatud baasseadmed
 • Soetatud kaasaegne helitehnika, valgusseadmed ja mööbel Folgikotta

Sotsiaalkaitse ja tervis

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

1.3.0102.10-0273 Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas

Projekti eesmärgiks olivõimaldada 40 Maarja küla elanikul ja 20 puudega inimesel väljastpoolt küla osaleda 6-kuulisel töökoolitusel puidutöö, savitöö, haljastuse, aianduse või vaibakudumise erialal Maarja külas. Töökodades valminud käsitööd müüakse SA Maarja Küla Põlva poes ja Tartu Lõunakeskuses. 20 inimest sai osaleda 4-kuulisel tööpraktikal Tartu Lõunakeskuses asuvas butiik-töötoas, kus õpiti töötama linnakeskkonnas ning elama iseseisvalt linnatingimustes

Kogu maksumus: 311 187 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

 • 40 noort on läbinud 6-kuulise tööpraktika Maarja külas 
 • Osalejate tööoskused ning teadmised töökohustustest, tööajast ja tööeluga seonduvatest õigusaktidest on märgatavalt paremad kui varem
 • 15 noort said jätkata tööpraktikat Tartus. Tööle on saanud 4 noort. 
 • Osalejate endi positiivne tagasiside projektile ning nende silmanähtav areng