2.1.0601.13-0076 Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine Read more

Keskkond

2.1.0601.13-0076 Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine

Read more

Toetusi kokku:

37 615 625€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

314

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Keskkond

2.1.0601.13-0076 Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine

2.1.0601.13-0076 Vanapaberi taaskasutamise ning väärindamise kahekordistamine

Projekti eesmärk on tõsta paberi- ja kartongijäätmete taaskasutus projektieelselt 4000 tonnilt kuni 8300 tonnini aastaks 2015.

Kogu maksumus: 1 465 140 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Paberi- ja kartongijäätmete taaskasutus suureneb praeguselt 4000 tonnilt kuni 8300 tonnini aastaks 2015
  • Investeeringul on positiivne efekt ettevõtte kasumlikkuse kasvule ca 1-2% võrra, mis tuleneb peamiselt madalamatest tootmiskuludest
  • Tootmiskulud vähenevad, kuna uued tehnoloogiad võimaldavad paberikangast enne kuivatisse jõudmist oluliselt kuivemaks teha, seega on tarvis 1 tonni valmistoodangu tootmiseks kulutada ca 10% vähem auru 
  • Väheneb ka elektrikulu, kuna massi ettevalmistamisel on vähem käivitustsükleid ning kogu paberimasin toimib tervikuna kiiremini, lisaks on uus turbovaakum oluliselt efektiivsem, hinnanguliselt väheneb elektrikulu tervikuna ca 7% võrra
  • Projektil on positiivne mõju ka keskkonnale, kuna taaskasutatakse enam jäätmeid ning väheneb õhku paisatava CO2 kogus, kuna efektiivsema tootmise tulemusena väheneb maagaasi kasutus