Toetusi kokku:

30 119 692€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

76

Toetatud projektide jagunemine