2.2.0601.10-0028 Ohustatud liikide taastamis-ja rehabilitatsioonikeskus Matsalu rahvuspargis Read more

Keskkond

2.2.0601.10-0028 Ohustatud liikide taastamis-ja rehabilitatsioonikeskus Matsalu rahvuspargis

Read more

Toetusi kokku:

61 806 118€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

279

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Keskkond

2.2.0601.10-0028 Ohustatud liikide taastamis-ja rehabilitatsioonikeskus Matsalu rahvuspargis

2.2.0601.10-0028 Ohustatud liikide taastamis-ja rehabilitatsioonikeskus Matsalu rahvuspargis

Keskus on töötanud alates 2014. aastast. Peamiselt on siin tegeletud madala arvukusega kõre asurkondade sigimise toetamise ja taasasustamisega. Kõre elupaigad on muutunud ebasobivaks ja asurkonnad seetõttu väga väikesed, isoleeritud ning kergesti haavatavad. Selleks, et tagada asurkondades edukas sigimine, tuleb väikeste asurkondade säilimiseks osa kõre kudust kasvatada üles turvalisemates tingimustes (keskuses), tagades igal aastal isendite juurdekasvu. 2014. aastal kasvatati üles ja asustati loodusesse 4046 kõret ning 2015. aastal 4496 kõret. Vajalik on selle tegevuse jätkamine. Õlireostusega seotud tegevusi pole olnud veel vaja, kuid on olemas valmisolek selleks.

Kogu maksumus: 400 276 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Majale tehti korralik soojustus, paigaldati maaküte, kogu elektri-, ventilatsiooni- ja veesüsteemid uuendati. 
  • Keskuses loodud võimekus õlireostuse käigus päästetud veelindude puhastamiseks ja taastamiseks
  • Loodud kõik tingimused ohustatud kahepaikseliigi – kõre asurkondade toetamiseks nende kasvatamine kudust moonde läbinud isenditeks
  • Loodud tingimused ohustatud taimeliikide kasvatamiseks seemnetest.