Toetusi kokku:

60 033 816€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

240

Toetatud projektide jagunemine