Toetusi kokku:

41 922 029€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

268

Toetatud projektide jagunemine