Toetusi kokku:

76 493 450€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

306

Toetatud projektide jagunemine