Toetusi kokku:

38 536 655€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

249

Toetatud projektide jagunemine