2.4.0101.09-0050 Kohila mõisa ait-kuivati renoveerimine Kohila raamatukoguks Read more

Regionaalareng

2.4.0101.09-0050 Kohila mõisa ait-kuivati renoveerimine Kohila raamatukoguks

Read more

Toetusi kokku:

68 187 588€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

265

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2.4.0101.09-0050 Kohila mõisa ait-kuivati renoveerimine Kohila raamatukoguks

2.4.0101.09-0050 Kohila mõisa ait-kuivati renoveerimine Kohila raamatukoguks

Projekti raames saavutatav üldine eesmärk oli tõsta Kohila piirkonna elanike raamatukogu teenuse kättesaadavuse kvaliteet vastavusse kaasaja raamatukogu funktsionaalsete nõuetega ning rajada vastavalt piirkonna elanike arvule sobilikus mahus modernsete arhitektuursete lahendustega raamatukogu. Projekti tulemusel rajatav uus raamatukogu on oluliseks eelduseks piirkonna vaimuelu aktiviseerimisel ning laste ja noorte lugemiskultuuri ja -harjumuse parandamisel. Uus raamatukogu on saanud lisaks standardsele raamatukoguteenuse pakkujale ka osalise kohaliku kultuurikeskuse rolli.

Kogu maksumus: 950 905 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Renoveeriti ja võeti kasutusele ajalooliselt väärtuslik hoone
  • Paranes raamatute laenutus raamatukogus, ehitati kaasaegne lugemissaal ja avatud interneti punkt
  • Uute teenustena lisandusid seminari-konverentsi korraldamise teenus, huvialaringide saal, video-muusikatuba koos väärtfilmide vaatamise võimalusega (videoprojektor + ekraan) ja kunstinäituse saal