2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus! Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

Read more

Toetusi kokku:

106 561 136€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

435

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

2014-2020.3.02.16-0049 Tegus algus!

Taotleja SA Tallinna Erateeninduskooli projekti „Tegus algus!“ rakendatakse Harju- ja Raplamaal ning selle eesmärk on noorte töötute konkurentsivõime suurendamine, et seeläbi soodustada nende tööle asumist ja tööturul püsimist. Projekt viiakse ellu koostöös Eesti Maaturism MTÜ-ga, Eesti Peakokkade Ühingu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga, kes on projektis koostööpartneriteks.

Kogu maksumus: 223 040 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused