2014-2020.5.04.18-0347 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.18-0347 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

Read more

2.4.0301.09-0081 Angla pärandkultuurikeskuse ehitamine Read more

Regionaalareng

2.4.0301.09-0081 Angla pärandkultuurikeskuse ehitamine

Read more

2.4.0401.09-0003 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine Read more

Regionaalareng

2.4.0401.09-0003 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

Read more

2014-2020.5.04.16-0085 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0085 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Read more

Toetusi kokku:

198 626 839€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1127

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (5)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.18-0347 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

2014-2020.5.04.18-0347 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

Projekt koosneb kahest tegevuste kogumist. Esiteks kindluse kui rekreatiivse keskuse arendamine. Projektiga tagatakse külastajatele parem juurdepääse kindlusele ja luuakse uued meelelahutusatraktsioonid. Projekti teiseks eesmärgiks on Kuressaare kindluse ajaloolise teemapargi väljaarendamine, kus eksponeeritakse kindluse erinevaid etappe.

Kogu maksumus: 626 152 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Projekti tulemusena muutus Kuressaare kindluse ja Saaremaa muuseumi sisu kaasaegsemaks, nauditavamaks ja arusaadavamaks erinevatele külastajate gruppidele.

Ettevõtlus ja innovatsioon

2014-2020.5.01.20-1766 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

2014-2020.5.01.20-1766 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

Projekti käigus uuendatava ärimudeli ideeks on teenindusprotsessi maksimaalne digitaliseerimine ja seega teenindusprotsessi efektiivsemaks muutmine ning elamusteenuse pakkumise lisamine toitlustusteenusele.

Kogu maksumus: 134 475 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Projekti käigus luuakse Saaremaa Veskisse tuulikute ajaloo interaktiivne külastuskeskus, mis annab täiendavat lisandväärtust kogu linnaruumile. 

Lisaks optimeeritakse teenindusprotsesse võimalikult hea kvaliteedi ja optimaalse ressursikasutuse saavutamiseks.

Regionaalareng

2.4.0301.09-0081 Angla pärandkultuurikeskuse ehitamine

2.4.0301.09-0081 Angla pärandkultuurikeskuse ehitamine

Ehitati uus, aga vanade ehitusvõtetega Saaremaa dolomiidist pärandkultuurikeskus koos käsitöökodadega, muuseumi ja konverentsisaaliga, >mis on sisutatud ainulaadse käsitöömasinate ekspositsioonidega. Vanim 17. sajandist.Huvi uue pärandkultuurikeskuse vastu on olnud suur nii turismiedendajate kui ka reisikorraldajate hulgas. Rahva huvi käsitöö õppimise vastu on üllatavalt suur. Suurt rõõmu tuntakse lihtsate  oskuste omandamisest, mille tulemuseks on omavalmistatud ese. Nagu tuulikumäele kohane on keskuse keskseks kohaks Leivatuba koos leivaahju ja leivaküpsetamisega. Keskus on sobiv puhkusekoht lastega peredele.
 

Kogu maksumus: 1 376 849 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Ehitati pärandkultuurikeskuse hoone, mille avalikult kasutatavad ruumid asuvad kolmel korrusel
  • Siin asuvad erinevaid käsitöötraditsioone tutvustavad töökojad, koduleiva söömise tuba, näitusesaal, 2 tuba esinejatele, mantelkorsten, vanaaegne leivaküpsetusahi, üldkasutatavad WCd,  hoiuruumid ja teenindusruumid
  • Keskuses viiakse läbi rahvuslikke käsitööpäevi  ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi

Regionaalareng

2.4.0401.09-0003 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

2.4.0401.09-0003 Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

Projekt koosneb kahest tegevuste kogumist. Esiteks kindluse kui rekreatiivse keskuse arendamine. Projektiga tagatakse külastajatele parem juurdepääse kindlusele ja luuakse uued meelelahutusatraktsioonid. Projekti teiseks eesmärgiks on Kuressaare kindluse ajaloolise teemapargi väljaarendamine, kus eksponeeritakse kindluse erinevaid etappe.

Kogu maksumus: 3 817 072 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Projekti tulemusena muutus Kuressaare kindluse ja Saaremaa muuseumi sisu kaasaegsemaks, nauditavamaks ja arusaadavamaks erinevatele külastajate gruppidele.

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0085 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

2014-2020.5.04.16-0085 Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Saaremaa regionaalse kompetentsikeskuse fookus on väikelaevaehitus, kuna Eesti väikelaevaehitus on koondunud Saaremaale, valdkond on suhteliselt kõrge lisandväärtusega, omab läbi väga varieeruva sidus-sektori laialdast mõju majandusele ning Eesti laevaehitajad ise arvavad, et nende konkurentsipositsiooni parandamisele aitab kõige paremini kaasa just kompetentside arendamine. Samas on laevade ehituseelse ja –järgse kvaliteedikontrolli teenuse investeeringukulud liiga kõrged ja tasuvusaeg liiga pikk, et vastavate teenuste pakkumisest oleks huvitatud mõni Eesti ettevõte. Tänaseks on Saaremaa väikelaevaehituse kompetentsikeskuse baasinvesteeringud tehtud, 2016 alustati ka laevade mudelkatseteenuste osutamisega. Keskuse teenused on arenenud vastavalt ettevõtete vajadustele, muutudes järjest keerukamaks. Samuti toimib keskus TTÜ väikelaevaehituse õppe toetajana ja juhib Eesti väikelaevaehituse ettevõtete koostööprojekte.

Kogu maksumus: 694 928 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Modernne, unikaalne infrastruktuur ja kujunev kompetents keskuse juures
  • Koostöö Eesti teaduritega, kes on huvitatud laevaehitustehnoloogia ja –hüdrodünaamika suunast
  • Väga head suhted väikelaevaehituse ettevõtetega, referentstööd teadmsuteenuste osutamiseks
  • Head suhted Southamptoni, Aalto, Kieli, Stockholmi, Zagrebi jt ülikoolide naval architecture võtmeisikutega, kes on koostööst huvitatud