Toetusi kokku:

48 899 646€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

104

Toetatud projektide jagunemine