Toetusi kokku:

51 178 343€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

44

Toetatud projektide jagunemine