2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat Read more

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

Read more

Toetusi kokku:

37 929 028€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

138

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Sotsiaalkaitse ja tervis

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

2014-2020.3.02.16-0027 Töö tänab tegijat

„Töö tänab tegijat“ (aprill 2016-märts 2018) toetas ja jõustas 2 aasta jooksul 159 inimest, kes olid tööturult eemal olnud juba aasta või kauem. Projektis oli kuus põhitegevuste suunda: 1) tööotsingukoolitus 2) tööklubi 3) erialakoolitused, 4) tugiisikuteenus, 5) nõustamisteenused ja 6) tööpraktika. Kolm neist toimus grupitegevustena ning kolm individuaalselt. Koostööd tehti ligi 40-ne tööandjaga ja tööpraktikalt liikusid paljud inimesed edasi tööle.

Kogu maksumus: 247 340 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Projektis osales 159 inimest
  • Tööle asus neist 40%
  • Edasi õppima läks 29 inimest
  • 93,4 % osalejatest arvas, et programm täitis täielikult eesmärki ja aitas kaasa tööotsingule ja töö leidmisele
  • Osalejaid oli kogu Tartu tööjõuregioonist – nii Tartust kui Tartumaalt ja kaugemaltki