Toetusi kokku:

31 663 726€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

228

Toetatud projektide jagunemine