Toetusi kokku:

43 585 701€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

387

Toetatud projektide jagunemine