2.4.0501.11-0019 Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus Read more

Regionaalareng

2.4.0501.11-0019 Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Read more

Toetusi kokku:

63 600 938€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

294

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Regionaalareng

2.4.0501.11-0019 Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

2.4.0501.11-0019 Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Projekti käigus rajati Polli aiandusuuringute keskuse endisesse peahoonesse kaasaegne, taimse tooraine täielikku väärindamist võimaldav teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel rekonstrueeriti 1974. aastal ehitatud kontorihoone, sisustati analüüsi- ja tehnoloogialaborid, alustati keskuse tegevuse käivitamist ning võimaluste tutvustamist taimse toorainega tegelevatele teadusrühmadele ning ettevõtjatele.

Kogu maksumus: 3 665 721 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Keskuse tehnoloogiaüksuses on võimalik toota katsepartiidena erinevaid looduslikke ekstrakte, pulbreid ja õlisid, mida saab kasutada naturaalsete kõrge lisandväärtusega funktsionaalsete toitude tootmisel, kodukeemia- ja kosmeetikatööstuses.
  • Laboratoorsete katseseadmetena on keskuse töötajate, teadlaste ja koostööst huvitatud ettevõtjate käsutuses muuhulgas superkriitiline süsihappegaasi ekstraktor, vedelikekstraktor, mikrolaineekstraktor ja lüofilisaator
  • Analüüsiüksuses on võimalik teha biokeemilisi ja mikrobioloogilisi analüüse
  • Kaasaegsed tehnoloogilised võimalused aitavad tõsta kogu Eesti taimse tooraine tootjate ja töötlejate konkurentsivõimet ning loovad head eeldused nii teadus- kui tootearenduskoostööks.