Toetusi kokku:

94 468 180€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

267

Toetatud projektide jagunemine