Toetusi kokku:

30 438 263€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

163

Toetatud projektide jagunemine