Toetusi kokku:

34 359 808€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

297

Toetatud projektide jagunemine