2014-2020.5.04.16-0098 Kompetentsikeskus TSENTER Read more

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0098 Kompetentsikeskus TSENTER

Read more

2014-2020.4.02.16-0066 Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine (SILVA) Read more

Teadus

2014-2020.4.02.16-0066 Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine (SILVA)

Read more

2.4.0301.09-0077 Sõmerpalu motohalli ehitamine ja sisustamine Read more

Regionaalareng

2.4.0301.09-0077 Sõmerpalu motohalli ehitamine ja sisustamine

Read more

Toetusi kokku:

84 487 020€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

613

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (3)

Regionaalareng

2014-2020.5.04.16-0098 Kompetentsikeskus TSENTER

2014-2020.5.04.16-0098 Kompetentsikeskus TSENTER

Kompetentsikeskuse TSENTER eesmärk on aidata puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. Käesoleva projekti eesmärgiks on käivitada avatud innovatsiooni mudel, mis tähendab koostöös valminud rakendusuuringute tulemuste avalikustamist ning sisulise koostöö edendamist kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ning ettevõtete vahel viimaks ellu Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegiat. Viimane tegevus aitab täita TSENTRI rolli regionaalse arengu edendajana

Kogu maksumus: 697 746 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Teadus

2014-2020.4.02.16-0066 Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine (SILVA)

2014-2020.4.02.16-0066 Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine (SILVA)

Kogu maksumus: 210 000 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal ühiskondliku transpordi (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete patjade tootmiseks kasutatavale polüuretaanvahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853.

Regionaalareng

2.4.0301.09-0077 Sõmerpalu motohalli ehitamine ja sisustamine

2.4.0301.09-0077 Sõmerpalu motohalli ehitamine ja sisustamine

Sõmerpalu motokeskus on külastajatele atraktiivne motosporti tutvustav ja elamusi pakkuv külastuskeskus.

Kogu maksumus: 3 396 992 €
Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Võrumaale, Sõmerpallu rajatud motohall
  • Aastas korraldatakse 8-10 rahvusvahelist motokrossivõistlust 
  • Ka algajatel võimalus proovida tsiklisõitu.  Kohapealt saab tsikli, varustuse ja õpetussõnad.
  • Populaarne ka muusikaürituste ja kliendipäevade korraldamise kohana.