Finantsarvestuse teenus

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab finantsarvestuse teenust keskvalitsuse asutustele ning nende allasutustele. Teenuse osutamiseks sõlmitakse iga asutusega leping. Samuti koostame riigi raamatupidamise koondaruandlust.

Finantsarvestuse teenust pakume jagatud teenusmudeli alusel.

Kvaliteedi tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Finantsarvestuse teenus hõlmab:

  • ostu- ja müügidokumentide arvestust,
  • maksete ja laekumiste korraldamist,
  • saadud ja antud toetuste arvestust,
  • varade arvestust,
  • maksude arvestust ja deklareerimist,
  • saldode inventeerimist,
  • juhendite ja sise-eeskirjade koostamist,
  • finantsaruandlust, ning
  • klientide nõustamist finantsarvestuse ning aruandluse alal.

Linn

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Teenuse osutamise tingimused:

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus

Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenuse eesmärk on korrektne ja õigeaegne avaliku sektori finantsaruandlus. 

Tegevused hõlmavad avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest.

Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Koostööd tehakse ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutatakse saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP. 

Valitsussektori üksuste senisest läbipaistvamaks finantsaruandluseks on kasutusel 2021 aastast uus saldoandmike infosüsteem, kus on täiendava maksete andmiku funktsionaalsus, et koguda andmeid valitsussektori maksete kohta detailsemalt.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Haridus- ja Teadusministeeriumile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Justiitsministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Kaitseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kaitseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele..

Loe lähemalt

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Kultuuriministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kultuuriministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Maaeluministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Maaeluministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Rahandusministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Siseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Välisministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Riigikontrolli haldusala

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikontrollile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikontrolli ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Riigikantselei haldusala

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikantseleile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Vabariigi Presidendi Kantselei valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Vabariigi Presidendi Kantseleile finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt kantselei ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Õiguskantsleri Kantselei

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Õiguskantsleri Kantseleile finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt kantselei ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 22.05.2023