Justiitsministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Justiitsministeeriumi valitsemisala finantsarvestuse toimemudeli leiab SIIT
Justiitsministeeriumi raamatupidamise sise-eeskirjad leiab  SIIT

Kontaktid

Nimi Amet/Teeninidatavad asutused Telefon E-post
Eve Küün Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1845 eve.kyyn@rtk.ee
Larissa Salagina Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudi kontaktisik, toetused ja põhivara arvestus
663 1846 larissa.salagina@rtk.ee
Maia Toomeoja Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti kontaktisik 663 1848 maia.toomeoja@rtk.ee
Tiina Arm Tartu Vangla kontaktisik 663 8269 tiina.arm@rtk.ee
Urve Saar Prokuratuuri ja Registrite Infosüsteemide Keskuse müügitehingute arvestuse kontaktisik 663 8260 urve.saar@rtk.ee
Anneli Pung Viru Vangla kontaktisik 663 8221 anneli.pung@rtk.ee
Karmen Leppik Tallinna Vangla kontaktisik 663 8261 karmen.leppik@rtk.ee
Kaie Kasvand Harju Maakohtu, Tallinna Halduskohtu, Tallinna Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu, Tartu Halduskohtu, Tartu Ringkonnakohtu, Pärnu Maakohtu ja Viru Maakohtu kontaktisik 663 8268 kaie.kasvand@rtk.ee
Leila Saar Kinnipeetavate isikute finantsarvestus 663 8258 leila.saar@rtk.ee
Maaja Valgur Kohtute deposiidid. Patendiameti, Konkurentsiameti ja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse riigilõivud. Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni sunnirahad ja trahvid ning saldode võrdlemine riigilõivude osas.  663 8216 maaja.valgur@rtk.ee

Viimati uuendatud 05.05.2023