Justiitsministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Amet/Teeninidatavad asutused Telefon E-post
Eve Küün Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1845 eve.kyyn@rtk.ee
Larissa Salagina Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudi kontaktisik, toetused ja põhivara arvestus
663 1846 larissa.salagina@rtk.ee
Maia Toomeoja Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti kontaktisik 663 1848 maia.toomeoja@rtk.ee
Tiina Arm Tartu Vangla kontaktisik 663 8269 tiina.arm@rtk.ee
Urve Saar Prokuratuuri ja Registrite Infosüsteemide Keskuse müügitehingute arvestuse kontaktisik 663 8260 urve.saar@rtk.ee
Anneli Pung Viru Vangla kontaktisik 663 8221 anneli.pung@rtk.ee
Karmen Leppik Tallinna Vangla kontaktisik 663 8261 karmen.leppik@rtk.ee
Kaie Kasvand Harju Maakohtu, Tallinna Halduskohtu, Tallinna Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu, Tartu Halduskohtu, Tartu Ringkonnakohtu, Pärnu Maakohtu ja Viru Maakohtu kontaktisik 663 8268 kaie.kasvand@rtk.ee
Leila Saar Kinnipeetavate isikute finantsarvestus 663 8258 leila.saar@rtk.ee
Maaja Valgur Kohtute deposiidid. Patendiameti, Konkurentsiameti ja Registrite ja Infosüsteemide Keskuse riigilõivud. Justiitsministeeriumi, Andmekaitse Inspektsiooni sunnirahad ja trahvid ning saldode võrdlemine riigilõivude osas.  663 8216 maaja.valgur@rtk.ee

Viimati uuendatud 25.04.2022