Kaitseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kaitseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele..

Dokumendid

Kaitseministeeriumi ning selle valitsemisala asutuste finantsarvestuse toimemudelid asuvad siin.

Kontakt

Viimati uuendatud 01.09.2023