Keskkonnaministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetsuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontakt

Viimati uuendatud 01.10.2021