Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Sigrit Kivvistik Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1849 sigrit.kivvistik@rtk.ee
Helma Bucht Eesti Geoloogiateenistus 663 8278 helma.bucht@rtk.ee
Rita Moorats Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Riigi Infosüsteemide Amet 663 8282 rita.moorats@rtk.ee
Kadri Tinits Lennuamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigilõivud, trahvid 663 8287 kadri.tinits@rtk.ee
Anne Tähtsalu Ettevõtluse Arendamise SA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 663 8288 anne.tahtsalu@rtk.ee
Viivika Veeber Transpordiameti müügiarved, lähetused, töötajate majanduskulud, kassa 663 8289 viivika.veeber@rtk.ee
Merike Vesiaid Riigikassa toimingud, MKM välisesindajad, müügiarved (va Transpordiamet) 663 8290 merike.vesiaid@rtk.ee
Kersti Haabu Transpordiamet 663 8279 kersti.haabu@rtk.ee
Ülle Rand Transpordiamet 663 8285 ylle.rand@rtk.ee
Pille Puidak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 663 2001 pille.puidak@rtk.ee

Viimati uuendatud 08.04.2021