Rahandusministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Rahandusministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Kontaktid

Nimi Amet Telefon E-post
Jelena Bekker Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1829 jelena.bekker@rtk.ee
Tiiu Leetmaa Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ostuarved, toetused, põhivara 663 1836 tiiu.leetmaa@rtk.ee
Evelina Akavova pangaülekanded, Statistikaameti töötajatega seotud kulud (küsitlejad) 663 1852 evelina.akavova@rtk.ee
Riina Välimets Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti ostuarved 663 8256 riina.valimets@rtk.ee
Rita Saluste laekumised, müügiarved, toetused, riigilõivud, siseriiklikud toetused (va SFOSis menetletavad) 663 8255 rita.saluste@rtk.ee
Kaie Reiska SFOSis menetletavad toetused 663 1838 kaie.reiska@rtk.ee
Merike Jakobson Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tehnilise abi spetsialist 663 1955 merike.jakobson@rtk.ee
Ulvi Mesipuu valitsemisala asutuste töötajatega seotud kulud, välisesindajad 663 2047 ulvi.mesipuu@rtk.ee

Viimati uuendatud 14.12.2020