Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja RTK vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Maaeluministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri ning asutuste finantsarvestuse toimemudelid asuvad siin

Kontaktid

Nimi Amet Telefon E-post
Krista Sulu Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 1831 krista.sulu@rtk.ee
Helda Paatsi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kontaktisik 663 8208 helda.paatsi@rtk.ee
Marju Puusepp   Maaelu Teadmuskeskuse kontaktisik 663 8265 marju.puusepp@rtk.ee
Helina Avamere  Põllumajandus- ja Toiduameti kontaktisik  663 8230 helina.avamere@rtk.ee
Vladislava Uring Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti, Riigikontroll kontaktisik, SA Eesti Vabaõhumuuseum, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus kontaktisik 662 8222 vladislava.uring@rtk.ee
Heli Lepiku Sihtasutus Eesti Maaelumuuseum ja Sakala Teatrimaja SA (KUM VA) kontaktisik, põhivaraarvestuse kontaktisik 663 1481 heli.lepiku@rtk.ee
Julia Los Maaelu Edendamise SA kontaktisik 663 1891 julia.los@rtk.ee

Lionelle Sarapuu   

Maa-amet kontaktisik ning kasutusvalduste ja
hoonestusõiguste tasud 

663 8257 lionelle.sarapuu@rtk.ee

Viimati uuendatud 04.07.2023