Riigikantselei haldusala

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikantseleile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikantselei ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.