Riigikontrolli haldusala

Riigi Tugiteenuste Keskus osutab Riigikontrollile finantsarvestuse teenust. Teenuse osutamine toimub vastavalt Riigikontrolli ja Keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.