Siseministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Siseministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Dokumendid

Siseministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri ning asutuste finantsarvestuse toimemudelid asuvad siin.  

Kontaktid

Nimi Amet Telefon E-post
Pille Puidak Talituse juhataja-pearaamatupidaja 663 2001 pille.puidak@rtk.ee
Helena Tamme     Vabariigi Presidendi Kantselei ja Kultuurirahastu ning KÜSK kontaktisik. Saldo- ja makseandmikud, MTA deklaratsioonid ja maksude arvestus. 663 1436 helena.tamme@rtk.ee
Küllike Lain Müügiarved. Sisekaitseakadeemia koolituskulude deklaratsioon. Põhivarade ja varude arvestus. 663 1420 kyllike.lain@rtk.ee
Elna Läänemets Põhivarade ja varude arvestus, Politsei- ja Piirivalveameti ettemaksete ja täitemenetluse kulud kohtutäituritele. 663 1405 elna.laanemets@rtk.ee
Rita Tammelaan Asutuste pangakaarditehingud, lähetus- ja majandamiskulude aruanded. 663 1426 rita.tammelaan@rtk.ee
Elvira Kerge Asutuste pangakaarditehingud, lähetus- ja majandamiskulude aruanded. PPA ostuarved ja projektide arvestus. 663 1406 elvira.kerge@rtk.ee
Jelena Mertens Riigikassa tehingud (maksed, laekumised, broneeringud). Tarnijate loomine. 663 1416 jelena.mertens@rtk.ee
Jelena Jefimova Politsei- ja Piirivalveameti ostuarved ja projektid. Tarnijate saldode võrdlused. 663 1415 jelena.jefimova@rtk.ee
Svetlana Molotovnik Politsei- ja Piirivalveametiga seotud kohtuotsused ja kokkuleppemenetlused, tagatised, kinnipidamiskeskuse ja leidude arvestus. PPA, SMIT ja HÄK ostuarved ja projektid. 663 1428 svetlana.molotovnik@rtk.ee
Margit Kaitsa Päästeameti ostuarved ja projektid. 663 2028 margit.kaitsa@rtk.ee
Merike Lepiku SIM, SMIT, SKA, HÄK projektid. Sisekaitseakadeemia õpilaste stipendiumid ja toiduraha arvestus. 663 1424 merike.lepiku@rtk.ee
Valentina Listova Vene Teatri kontaktisik. Politsei- ja Piirivalveameti ostuarved ja projektid, pikaajalised lähetused ja hüvitised. Seoses kriminaalmenetlustega kolmandatele isikutele hüvitatavad kulud. 663 1431 valentina.listova@rtk.ee
Kaija Ilves Eesti Filmi Instituudi kontaktisik. Sisekaitseakadeemia ostuarved, Vene Teatri ja Vabariigi Presidendi Kantselei müügiarved. 663 2071 kaija.ilves@rtk.ee

Viimati uuendatud 24.04.2023