Sotsiaalministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Sotsiaalministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvetuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

Dokumendid

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri ning asutuste finantsarvestuse toimemudelid asuvad siin.

Kontaktid

Nimi Teenindatavad asutused Telefon E-posti aadress
Lia Hussar Talituse juhataja - pearaamatupidaja 663 8298 lia.hussar@rtk.ee
Siiri Hüva Astangu KRK kontaktisik, valitsemisala varade arvestus, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kontaktisik 663 8254 siiri.hyva@rtk.ee
Elle Helisto Tervise Arengu Instituudi, Riikliku Lepitaja kantselei ja Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, Tööinspektsiooni kontaktisik 663 1803 elle.helisto@rtk.ee
Terje Tõnisson Ugala Teater SA kontaktisik 663 8253 terje.tonisson@rtk.ee
Pille Kirsimäe Vanemraamatupidaja 663 8202 pille.kirsimae@rtk.ee
Linda Meiesaar Terviseamet, Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti kontaktisik 663 8259 linda.meiesaar@rtk.ee
Kristel Piir Sotsiaalkindlustusameti kontaktisik 663 8232 kristel.piir@rtk.ee

Viimati uuendatud 05.01.2022